Urszula Madej

Urszula Madej

Absolwentka: Filologii angielskiej - Lingwistyki stosowanej, rocznik 2009 (studia I stopnia) oraz Stosunków międzynarodowych, specjalność zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, rocznik 2011 (studia II stopnia).

Osiągnięcia: W trakcie studiów przewodniczyła Akademickiemu Kołu Fotograficznemu Aparatczyk w WSE, obecnie jest pracownikiem Działu Rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego oraz liderem zespołu komunikacji TEDxKraków.

Studia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera były dla mnie prawdziwą przygodą, pozwalającą na poszerzenie horyzontów nie tylko w ramach wybranego kierunku studiów, ale również w innych dziedzinach. Możliwość uczestnictwa w interesujących konferencjach i warsztatach, współorganizowania ich, stypendia i granty umożliwiające realizację swoich pasji - te wszystkie elementy sprawiają, że życie akademickie staje się bogatsze i rozwijające.