Grzegorz Lewicki

Grzegorz Lewicki

Absolwent: Stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera, rocznik 2006, posiada trzy dyplomy magisterskie: z filozofii nauki w London School of Economics, z socjologii na Uniwersytecie w Maastricht oraz z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Osiągnięcia: dziennikarz tygodnika „Wprost” – szef działu Nauka i współpracownik działu Świat. Redaktor krakowskiego magazynu „Pressje” i doktorant filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSE. 

„WSE w 2003 to było ziszczenie marzeń. Polskie Sciences Po – humanistyczna kuźnia elit, a nie państwowy moloch. Kolorowy gaj mentorów, a nie królestwo belfrów bez wyrazu. Człowiek zadający nietypowe pytania był tu skarbem, a nie balastem. Sam Rektor Gowin wsłuchiwał się w szum internetowego forum uczelni. Do dziś mam w głowie sokratejskie pytania prof. Czesława Porębskiego, londyński dryl dra Łukasza Kamieńskiego, konwersatoria dr Lubeckiej i dr Gurby oraz rycerski etos prof. Zdzisława Najdera. Długo by wymieniać inne osobowości, które wypełniały korytarze WSE. Takie warunki do nauki i taka różnorodność autorytetów zmieniają człowieka na zawsze.”