Rozwój Kariery Zawodowej

Do podstawowych zadań Biura Karier Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie należy wsparcie w poszukiwaniu pracy przyszłych i aktualnych absolwentów, zgodnie z ich zainteresowaniami zawodowymi. Biuro Karier prowadzi również inne działania związane z rozwojem kariery zawodowej naszych absolwentów. Są to przede wszystkim:

Poradnik poszukującego pracy

 

SERWIS BIURA KARIER

Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej

FACEBOOK

Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej - Facebook