Konkurs na Logo Fundacji Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów

Fundacja Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów ogłasza konkurs na projekt logo fundacji. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością Fundacji Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów i do jej identyfikacji wizualnej. W szczególności umieszczane będzie na: papierze firmowym, kopertach, plakatach, ulotkach, nośnikach informacji i reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych, w materiałach prasowych, telewizyjnych oraz materiałach audio-video przesyłanych przy pomocy sieci teleinformatycznych.

Logo powinno:
1) być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo,
2) nawiązywać do zadań realizowanych przez FWISiA,
3) być oryginalne, nowoczesne i innowacyjne, estetyczne,
4) cechować się wysokim poziomem artystycznym,
5) spełniać jednocześnie rolę informacyjną i marketingową.

Fundacja powstała jako odpowiedź na potrzebę budowania i podtrzymywania relacji, oferując konkretne korzyści.
Jest nie tylko miejscem spotkań studentów i absolwentów WSE, ale przede wszystkim miejscem wymiany pomysłów i poglądów, miejscem znajdowania zaufanych partnerów w biznesie i poza nim, miejscem przekłuwania teoretycznej kreatywności w innowacyjną rzeczywistość.

Fundacja realizuje różnego rodzaju projekty, start-upy, szkolenia i warsztaty kreatywne, tworzy networking biznesowy, jednocześnie pozyskując dotacje, dofinansowania i sponsorów, jednocześnie pomagając potrzebującym.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w plikach poniżej