Zmarł prof. Zbigniew Brzeziński

Z prawdziwym żalem przyjęliśmy informację o odejściu w dn. 26.05.2017 r. prof. Zbigniewa Brzezińskiego – politologa, b. doradcy prezydenta Jimmy’ego Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA. Prof. Brzeziński był przyjacielem i członkiem Rady Patronackiej naszej Uczelni.

Zbigniew Brzeziński urodził się w Warszawie w 1928 roku. Był synem dyplomaty Tadeusza Brzezińskiego. Rok przed wybuchem II wojny światowej wyjechał w rodziną do Kanady, gdzie ojciec objął urząd konsula generalnego w Montrealu.
Studiował nauki polityczne i ekonomię na Uniwersytecie McGill w Montrealu, gdzie w 1950 uzyskał tytuł magistra. W 1953 roku obronił doktorat z nauk politycznych na Harvardzie, gdzie był też wykładowcą do 1960 roku. W 1958 otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Był twórcą powołanego na nowojorskim Uniwersytecie Columbia Instytutu Badań nad Przemianami Międzynarodowymi.

W latach 1960–1989 był wykładowcą na uniwersytetach amerykańskich oraz członkiem Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie oraz członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności. Pełnił funkcję honorowego przewodniczącego Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
W latach 1977–1981 był doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA i w tym czasie wywierał znaczący wpływ na amerykańską politykę zagraniczną. Postulował zaangażowanie USA w popieranie antysowieckiej partyzantki w Afganistanie i antykomunistycznego ruchu „Solidarności” w Polsce.

billederbrzezinski zbigniew