Po co potrzebna jest znajomość lingwistyki w biznesie międzynarodowym?

 

Program studiów na kierunku Lingwistyka dla biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie pozwala na uzyskanie praktycznych kompetencji językowych w połączeniu z wiedzą biznesową. Taki profil kształcenia umożliwia studentom zdobycie rzetelnego wykształcenia filologicznego w zakresie języka angielskiego, jak również pozwala nabyć wiedzę i umiejętności cenione w środowisku biznesowym. Tego typu kształcenie jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń potwierdzają, że znajomość języka angielskiego jest umiejętnością wysoko cenioną przez pracodawców, jednak dopiero bardzo dobra biegłość językowa jest atutem pozwalającym na uzyskiwanie wyraźnie wyższych dochodów1 .

Dlatego też w trakcie studiów duży nacisk położony jest na naukę wszystkich sprawności językowych, w tym na umiejętność posługiwania się w mowie i piśmie terminologią biznesową, co wyróżnia naszych absolwentów na rynku pracy. Co więcej, zajęcia m.in. z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, prawa gospodarczego, komunikacji międzykulturowej dają studentom możliwość poznania uwarunkowań pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Oczywiście ważnym komponentem programu studiów jest ponadto nauka drugiego języka obcego, który stanowi ważny atut przyszłych pracowników. Małopolska jest regionem, w którym branża centrów usług bardzo prężnie się rozwija. W rankingu „Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2016”2 Kraków znalazł się na 9. miejscu jako lokalizacja centrów BPO/SSC, wyprzedzając np. Szanghaj. To oznacza, że zagraniczni inwestorzy budujący centra usługowe w Krakowie będą w najbliższych latach potrzebować specjalistów m.in. z bardzo dobrą znajomością języków obcych, jak i z doświadczeniem biznesowym.

Autor: dr Katarzyna Kopeć Prodziekan ds. kierunków filologiczno-biznesowych Skandynawistyka i Lingwistyka dla biznesu

 

[1] http://wynagrodzenia.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

[2] http://www.tholons.com/TholonsTop100/#

 

Zobacz jakie specjalności studiów na kierunku lingwistyka oferuje Wyższa Szkoła Europejska: