Szkoła Letnia dla studentów Europäische Fernhochschule Hamburg

To już druga...

edycja MBA: 3. – 14. lipca 2017

 

Tydzień pierwszy: Kapitał społeczny i praktyki zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej

Tydzień drugi: Zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie międzynarodowym

 

Studenci MBA z kierunków General Management i Marketing z Europäische Fernhochschule w Hamburgu

spędzą w Wyższej Szkole Europejskiej dwa tygodnie.

Tydzień

Ramowe treści kształcenia

Kapitał społeczny i praktyki zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej

Szkoła Letnia MBA przeznaczona jest dla menedżerów i pracowników firm niemieckich, którzy współpracują z firmami i partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym szczególnie z partnerami i firmami z Polski. Głównym celem jest zapewnienie głębszego zrozumienia uwarunkowań społecznych, politycznych i ekonomicznych prowadzenia biznesu  w tej części świata. Pierwszy blok skupia się na kapitale społecznym i praktykach zarządzania  w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie międzynarodowym

Drugi blok koncentruje się na kwestiach międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Ukierunkowany jest na poznanie kluczowych założeń tej dyscypliny, zaprezentowanie praktyk HRowych krakowskich firm z branży outsourcingu i centrów usług wspólnych oraz wybranych obszarów istotnych dla współczesnego zarządzania ludźmi w organizacji. Do prowadzenia zajęć zaproszeni są praktycy biznesu, w związku z tym uczestnicy mają możliwość zdobywania wiedzy , a jednocześnie ćwiczenia umiejętności.

 

Więcej szczegółów tutaj http://www.wse.krakow.pl/pl/projekty-dla-otoczenia/szkoly-letnie/poziom-mba