"Kultura i Polityka" - call for papers - Projektowanie graficzne

Redakcja czasopisma naukowego WSE "Kultura i Polityka" zaprasza do przesyłania abstraktów do numeru poświęconego projektowaniu graficznemu. Abstrakty można przesyłać do 20 listopada 2017 r.

Szeroko rozumiane projektowanie graficzne stało się jedną z najważniejszych dziedzin sztuk plastycznych. Poszerzanie zakresu dyscyplin, w które wkracza sprawia, że przestaje być ono jedynie komponowaniem przekazów wizualnych, a coraz częściej staje się narzędziem zmiany społecznej, co nakłada na projektantów znacznie większą odpowiedzialność.

Wyzwaniem dla projektantów stają się także przemiany technologiczne, które wymagają wypracowania rozwiązań projektowych, uwzględniających specyfikę nowych mediów. Wszystkie te zmiany każą nam również zastanowić się nad tym, jak powinna wyglądać edukacja przyszłych grafików, w tym - na ile powinna uwzględniać wiedzę z innych dziedzin.
Proponowane tematy artykułów naukowych powinny wpisywać się w następujące obszary:


Polityka
– identyfikacja wizualna miast, regionów i państw,
– typografia oparta na alfabecie łacińskim - współczesne narzędzie kolonizacji?
– czy typografia może być zarzewiem konfliktów etnicznych?
– projektowanie a propaganda,
– rola przekazu wizualnego w kampaniach wyborczych i komunikacji politycznej,

Kultura
– lokalnie czy globalnie? Rola uwarunkowań kulturowych w projektowaniu graficznym,
– typografia wernakularna - powód do wstydu czy źródło inspiracji?

Społeczeństwo
– projektowanie odpowiedzialne społecznie,
– projektant-aktywista,
– rola regulacji prawnych w projektowaniu opakowań,

Edukacja
– wpływ edukacji szkolnej na kulturę wizualną państw i kształtowanie wrażliwości estetycznej odbiorców,
– Bauhaus czy Cranbrook? Edukacja współczesnego projektanta,

Teoria
– czy projektowanie ma swoja teorię?
– projektowanie graficzne – między sztuką a rzemiosłem,  

Historia
– słowo a obraz w książce rękopiśmiennej, drukowanej i elektronicznej,
– plakat i jego historia,
– pismo, typografia – wczoraj i dziś,
– modernizm a postmodernizm w projektowaniu graficznym,

Technologia
– zwój – kodeks – ebook; przemiany technologiczne a projektowanie książek,
– projektowanie dla internetu,
– projekt a odbiorca – UX design,
– digital art – technika, recepcja, zależność od tradycyjnych form malarstwa,
– prawa autorskie w dobie powszechnej reprodukcji 

Zapraszamy Państwa, specjalistów z różnych dziedzin powiązanych z projektowaniem graficznym, do przesyłania artykułów naukowych przedstawiających zagadnienia związane z szeroko pojętym projektowaniem graficznym.

Jednocześnie informujemy, iż w dziale varia „Kultury i Polityki” zamieszczamy artykuły niezwiązane z tematem przewodnim numeru, a które ze względu na swoją wartość merytoryczną, aktualność oraz wyjątkowo interesującą treść warte są przybliżenia czytelnikom naszego periodyku.

Zgłoszenia tematów wraz z krótkim streszczeniem (1800–2000 znaków ze spacjami) w formacie DOC(S) prosimy przesyłać do 08.10.2017 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  

Od Redakcji
W związku z licznymi sygnałami od autorów oraz czytelników „Kultury i Polityki”, Kolegium Redakcyjne czasopisma postanowiło wprowadzić zmiany związane z przyjmowaniem abstraktów artykułów, a co się z tym wiąże, wprowadzić nowe zasady funkcjonowania periodyku. Od bieżącego numeru pojawiające się call for papers stanowią motyw przewodni kolejnego numeru, nie wykluczając tym samym możliwości przysyłania do Redakcji abstraktów niezwiązanych bezpośrednio z proponowaną tematyką. Jeżeli propozycje artykułów będą dotyczyły istotnych spraw bieżących, stanowić wynik interesujących badań naukowych i jednocześnie poruszały kwestie ważne z punktu widzenia szeroko rozumianej humanistyki, abstrakty będą rozpatrywane podczas spotkań redakcyjnych, a najciekawsze z nich zostaną w konsekwencji przyjęte do publikacji

Kultura i Polityka

„Kultura i Polityka” to zeszyty naukowe wydawane w trybie półrocznym w formie drukowanej i elektronicznej przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Celem pisma jest promowanie oraz rozpowszechnianie najnowszych idei oraz badań na polu szeroko rozumianych nauk społecznych. Teksty publikowane w „Kulturze i Polityce” są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych. Od 2012 r. „Kultura i Polityka” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie za opublikowany artykuł autorzy otrzymują (8 punktów MNiSW).

Więcej szczegółów na:www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip

Szczegółowe informacje nt. zasad opracowywania i kwalifikacji artykułów na: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/informacje-dla-autorow