Zmiana na stanowisku Rektora. Prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj nowym Rektorem WSE

 

Mamy przyjemność Państwa poinformować, że od 26 lutego 2018 r. Rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie została Pani prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj.

rektorProf. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj jest politologiem. Doktoryzowała się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitację uzyskała decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest Dyrektorem Instytutu Badań nad Cywilizacjami w Rzeszowie. Zainteresowania naukowe: język polityki, mitologia polityczna, teologia polityczna, wielokulturowość, polityka migracyjna i integracyjna państwa, komunikacja międzykulturowa, tożsamość we współczesnym świecie. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Członkiem Rady Programowej Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym. Za książkę „Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji”, nominowana do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera.

 

- W tym roku Wyższa Szkoła Europejska obchodzi 15- lecie istnienia. To dla nas okazja nie tylko do podsumowań, ale także do sprecyzowania planów na kolejne lata. Obejmując funkcję Rektora WSE w tym szczególnym momencie, czuję podwójną odpowiedzialność. Filozofia i myślenie etyczne ks. Józefa Tischnera są mi bardzo bliskie. Wierzę, że posiadanie takiego Patrona to dla Uczelni nie tylko kwestia prestiżu, ale przede wszystkim zobowiązanie do określonych działań. Wewnątrz - w sferze właściwej kultury organizacyjnej i relacji międzyludzkich i na zewnątrz – poprzez promowanie nauczania i postawy etycznej ks. Józefa Tischnera. Żyjemy w czasach, gdy zobowiązanie to nabiera szczególnego znaczenia.- zaznacza prof. Anna Siewierska-Chmaj

 

   

W imieniu całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie witamy nową Panią Rektor i życzymy samych sukcesów na nowej drodze zawodowej.