Relacja ze spotkania Share and win [ZDJĘCIA]

 

W dniu 7 marca na auli Wyższej Szkoły Europejskiej odbyło się spotkanie "Share and win" Było ono skierowane do studentów, którzy interesują się przedsiębiorczością społeczną oraz chcieli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tworzenia start-upów. Ta inicjatywa była jednym z rezultatów międzynarodowej wymiany młodzieży realizowanej w ramach Programu Erasmus +, wspieranego przez Komisję Europejską. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Kopalnia Inicjatyw, koordynator wymiany oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie w partnerstwie z Europejskim Forum Studentów AEGEE-Kraków. Podczas wydarzenia można było posłuchać inspirujących wystąpień Sebastiana Kolisza Dyrektora Regionalnego Akademickich inkubatorów Przedsiębiorczości w regionie Polska Połudnowo-Wschodnia oraz Grzegorza Górzyńskiego reprezentującego Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków. Dodatkowo uczestnicy wymiany zaprezentowali w duchu prezentacji Petcha Kutcha przykłady inicjatyw biznesowych zaangażowanych społecznie z różnych krajów świata. Językiem roboczym spotkania był język angielski. 
 
reykjavik