Nowy projekt w WSE: "WSE- Uczelnia 2.0"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przyznało Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie dofinansowanie w wysokości 7 432 120,53 zł.

Projekt "WSE- Uczelnia 2.0" został oceniony jako jeden z najlepszych w Polsce - na 100 Uczelni znalazł się na 5 miejscu w ogólej klasyfikacji! Jest to nie tylko szansa na rozwój Uczelni, ale także potwierdzenie, że zmiany prowadzone są w dobrym kierunku.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału i jakości kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Nowy projekt WSE zawiera wiele komponentów rozwojowych, skierowany jest zarówno do studentów jak i pracowników naszej uczelni.

 

 Najważniejsze działania przewidziane w projekcie to:

- utworzenie i realizacja na dwóch kierunkach studiów (Psychologia i Grafika reklamowa i multimedia) nowej specjalności User Experience

- utworzenie i realizacja nowego kierunku studiów Game design

- optymalizacja zarządzania i wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni

- realizacja szeregu szkoleń i warsztatów dla kadry dydaktycznej, kierowniczej i administracyjnej w celu podniesienia kompetencji i rozwoju osobistego pracowników uczelni

 

Jakie korzyści z projektu będą mieli obecni i przyszli studenci WSE?

  • Studenci 4 ostatnich semestrów WSE będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w ciekawych i rozwojowych kursach i szkoleniach.  Planowana jest realizacja takich kursów jak: Analiza danych, Kreatywne programowanie i wizualizacja danych, Design Thinking. Oprócz tego studenci będą mogli uczestniczyć w certyfikowanych kursach językowych tj.: język angielski, niemiecki, hiszpański, szwedzki, norweski.
  • Studenci kierunku Skandynawistyka i Psychologia, będą mieli możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych np. w ambasadach i konsulatach, w firmach zatrudniających psychologów itp. 
  • Osoby studiujące na WSE będą miały możliwość współpracy z pracodawcami w ramach paneli włączających studentów w analizę i próbę rozwiązywania konkretnych problemów pracodawców z danej branży np.: reklama, multimedia, konsulting.

 

Projekt będzie trwał od 01.07.2018 do 30.06.2022