Wyższa Szkoła Europejska wpisana do Bazy Usług Rozwojowych!

 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych, dołączając tym samym do grona placówek oferujących szeroki wachlarz usług związanych z rozwojem kompetencji z możliwością dofinansowania ze środków publicznych!

 

Czym jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to ogólnodostępna baza ofert usług świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

BUR zapewnia użytkownikom powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Jednym z takich podmiotów jest od niedawna również Wyższa Szkoła Europejska.

 

Jak można skorzystać z usług rozwojowych?

Skorzystanie z usług rozwojowych jest możliwe dzięki systemowi dotacji w formie bonów. W Małopolsce odbywa się to w ramach dwóch projektów:

- „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem VoiceFinder S.A, którego celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników. Bony mogą być przeznaczone m. in. na studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring czy egzaminy. Co ważne, przedsiębiorcy sami decydują, na co chcą przeznaczyć bon – wybierając spośród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

- „Kierunek Kariera” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, którego celem jest wsparcie pracujących mieszkańców Małopolski w określeniu ich dalszej ścieżki kariery poprzez specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery oraz bony szkoleniowe (na szkolenia komputerowe, językowe, kursy prawa jazdy oraz inne - nie będące szkoleniami zawodowymi).

 

Kto może skorzystać?

Udział w projektach mogą wziąć zarówno firmy jak i osoby indywidualne.

W przypadku firm, mogą to być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Małopolskiego. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej. Kandydat do projektu dokonuje wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.

W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników. Jeden bon rozwojowy ma wartość 45 zł – to według przeprowadzonych badań średnia cena 1 godziny szkoleniowej. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł otrzymać minimum 160 bonów rozwojowych. Będą one ważne przez rok od podpisania umowy z MARR, która jest realizatorem projektu.

Szczegóły na stronie: https://mbon.pl/

Osoby indywidualne z kolei mogą ubiegać się o uzyskanie bonu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w ramach projektu „Kierunek Kariera”. Jest to możliwe po spełnieniu następujących warunków: osoba musi być pracująca lub prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniać pracowników, mieć więcej niż 25 lat i wykształcenie maksymalnie średnie lub więcej niż 50 lat i dowolne wykształcenie oraz być związanym z Małopolską. Odebranie bonów na szkolenia odbywa się po zrobieniu Bilansu Kariery w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Dofinansowanie w przypadku osób indywidualnych może wynieść nawet 87%!

Szczegóły na stronie: https://www.pociagdokariery.pl/kierunek-kariera/35,kierunek-kariera-projekt-dla-osob-pracujacych

 

Rozwiń swoje kompetencje w Wyższej Szkole Europejskiej!

Usługi świadczone przez naszą uczelnię, na które można uzyskać dofinansowanie, to studia podyplomowe i szkolenia. Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości rozwijania u nas swoich kompetencji i umiejętności, zyskując tym samym dodatkową wartość, tak bardzo istotną obecnie na rynku pracy!

Dostępne kierunki znajdziecie na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=20269

 

Zapraszamy!

wse BUR podgląd