Dr Krzysztof Groń i Piotr Cieszewski gośćmi WSE w ramach projektu Stay in Touch!

Społeczna odpowiedzialność w biznesie seminarium upowszechniające projektu stay in touch

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi: dr Krzysztofem Groniem, wykładowcą i praktykiem projektowania graficznego oraz Piotrem Cieszewskim, zdobywcą Mount Everest, mówcą i trenerem przywództwa!

Nasi goście wezmą udział w seminarium realizowanym w ramach projektu Stay in Touch, będącego częścią programu Erasmus+ i opowiedzą o społecznej odpowiedzialności w biznesie i designie.

Wydarzenie odbędzie się 14.12.2018 r. (piątek) w sali 220.

 

Program:

8:45 – 9:00 – rejestracja uczestników*
9:00 – 9:15 – przywitanie uczestników przez przedstawiciela WSE i kilka słów o projekcie Stay in Touch
9:15 – 11:00 – wykład dr. Krzysztofa Gronia
11.00 – 11.30 – lunch
11.30 – 12.30 – wykład Piotra Cieszewskiego
12:30 – zakończenie

 

*Podczas rejestracji uczestnicy zostaną poproszeni o uzupełnienie listy obecności (imię, nazwisko, e-mail, nazwa instytucji). Zachęcamy do podania tych danych ze względu na realizację celów projektu Stay in Touch. 
Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO znajdziecie w załączniku na dole strony.

 

Dr Krzysztof Groń

Adiunkt w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach gdzie uprawia działalność naukowo- dydaktyczną, której efektem jest współpraca projektowa jednostek naukowych z przemysłem. Autor wielu wzorów przemysłowych. Doktor sztuk Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Tytuł pracy doktorskiej: Przemysłowe wytwarzanie a formy współczesnych siedzisk. Promotorem pracy był: Prof. dr hab. Edward Zielonka. Od początku lat 90 pracuje w przemyśle, dla którego projektuje nowe marki handlowe wraz z produktami. Prowadzi autorskie programy z zakresu Design Thinking (Myślenie Projektowe). Przy współpracy z producentami i jednostkami technologicznymi, produkcyjnymi i handlowymi wdraża nowe projekty do produkcji seryjnej, a także obiegu handlowego. W kolejnym etapie wdrożenia realizuje specjalistyczne szkolenia przeznaczone dla architektów i handlowców pod kątem wprowadzenia nowych produktów na rynek. Równocześnie prowadzi działalność naukowo- dydaktyczną, której efektem jest min. współpraca jednostek naukowych z przemysłem, którą promuje w formie odczytów i publikacji naukowych podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowo- biznesowych. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Towarzystwa Ergonomicznego.

 

Piotr Cieszewski

Przez 10 lat menadżer w korporacji budowlanej Skanska, w roku 2015 ekspert w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie trener przywództwa i profesjonalny mówca specjalizujący się w przemówieniach inspiracyjno - motywacyjnych, a także wykładach biznesowych dotyczących przywództwa, etyki w biznesie, zmiany i pracy zespołowej. Prowadzi również zajęcia z przywództwa na Uczelni Łazarskiego. Jego przemówienia to mieszanka doświadczenia, siły, wrażliwości i pasji. W 2002 r. został najmłodszym dyrektorem oddziału w stu dwudziestoletniej historii jednej z największych korporacji budowlanych świata i zarządzał grupą 600 pracowników. Jego oddział osiągał bardzo wysokie wskaźniki w badaniach zaangażowania i satysfakcji pracowników przeprowadzanych przez niezależny Instytut Gallupa, co poskutkowało realizacją w Polsce 70 inwestycji drogowych i mostowych - kontrakty od 1 mln do ponad 100 mln zł. Maratończyk, taternik- zdobywca m.in. Mount Everest. Ambasador akcji charytatywnej Szlachetna Paczka, a także członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Regularnie zapraszany do komentowania wydarzeń przez stacje telewizyjne. Żonaty, dwie córki.