Wyższa Szkoła Europejska nominowana do tytułu „AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI”!

„AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI" to nagroda gospodarcza wręczana najprężniej rozwijającym się i rzetelnym spółkom, samorządom, spółdzielniom oraz uczelniom, których działalność realnie wpływa na rozwój polskiej gospodarki. O przyznaniu i uroczystym wręczeniu statuetki decyduje Rada Programowa Polskiej Agencji Rozwoju Biznesu.

Tegoroczne nagrody zostaną rozdane podczas Forum Rozwoju Biznesu, które odbędzie się już 25 stycznia w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział blisko 500 uczestników, w tym samorządowcy, prezesi oraz dyrektorzy największych firm, zarówno prywatnych jak i państwowych ze wszystkich sektorów gospodarki - nieruchomości, innowacji, branży energetycznej, turystycznej, przemysłu ciężkiego czy technologii IT. Nie zabraknie też przedstawicieli środowisk akademickich na czele z rektorami najważniejszych politechnik i uniwersytetów w kraju.

Polska Agencja Rozwoju Biznesu to organizacja, której celem jest wspieranie rozwoju gospodarki, samorządów, nauki oraz stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez dostarczanie nowoczesnych usług promujących innowacyjne rozwiązania oraz zaangażowanie w poważne inwestycje infrastrukturalne. PARB wypracowuje optymalne rozwiązania promocyjne w oparciu o ogólnopolskie media, umożliwia partnerom kontakty z kluczowymi kontrahentami biznesowymi, a także wspiera organizacje rządowe i publiczne w pozyskiwaniu dotacji.

 

Wyższa Szkoła Europejska LN 1