Specjalność User Experience wyróżniona w konkursie "Studia z Przyszłością"!

18 marca 2019 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy odbyła się Gala Finałowa IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością". Wśród nagrodzonych w konkursie znazała się specjalność User Experience w Wyższej Szkole Europejskiej!

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Udział nim biorą kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, doktoranckie oraz specjalności, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikat Akredytacyjny otrzymują kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy i zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym.

Nagrodę dla naszej uczelni odebrała współtwórczyni specjalności User Experience i Dziekan WSE, dr Roksana Ulatowska. Gratulujemy!

logo png

Specjalność User Experience jest realizowana w ramach projektu WSE = Uczelnia 2.0, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego