Meeting Point for International Students at TEU! [EN/UA/PL]

fb meeting point 04

 

Dear students, we invite you to the first session of the Meeting Point for International Students at TEU series!

This meeting is intended for international students as a place to exchange opinions about studying at TEU and share experiences of living in a foreign country.

There will also be an opportunity to meet and talk with a representative of the TEU Foundation for Supporting Students and Graduates Initiatives about the possibilities of implementing your own ideas and projects.

Come and share your opinion!

We invite you on November 15th, from 9.00 to 12.00 AM at the TEU main hall.

 

Шановні студенти та студентки, ми сердечно запрошуємо Вас на першу зустріч серії Meeting point for international students at TEU!

Спіткання призначене для іноземних студентів як місце для обміну відгуків о навчанню в Європейськім Університеті та досвідом проживання в іншій країні.

Також буде можливість зустрітися та поговорити з представником Фонду Підтримки Ініціатив Студентів та Випускників ЄУ про можливості реалізації власних ідей та проєктів.

Приходьте і поділіться своєю думкою!

Запрошуємо 15 листопада ц. р. з 9.00 до 12.00 у холі ЄУ.

 

Drodzy studenci i studentki, serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Meeting point for international students at TEU!

Spotkanie przeznaczone jest dla studentów z zagranicy jako miejsce wymiany opinii o studiowaniu w WSE oraz dzieleniu się doświadczeniami z życia w innym kraju.

Będzie również okazja do spotkania i rozmowy z przedstawicielem Fundacji Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów WSE o możliwościach realizowania własnych pomysłów i projektów.

Przyjdź i podziel się swoją opinią!

Zapraszamy 15 listopada br. w godzinach 9.00 – 12.00 w hallu WSE