Uniwersytet Buketova nową uczelnią partnerską WSE!

Брендбук ENG презентация 01

 

Uniwersytet im. E.A. Buketova w Karagandzie został założony w 1972 r. To drugi uniwersytet w historii Kazachstanu i jeden z najstarszych i największych uniwersytetów w kraju.

KSU jest konsekwentnie zaliczany do trzech wiodących multidyscyplinarnych uniwersytetów w Kazachstanie. Uwzględniany jest również w światowych rankingach uniwersytetów QS oraz Webometrics.

Uczelnia oferuje ponad 90 programów licencjackich, ponad 60 programów magisterskich i 12 programów doktoranckich. Na 12 wydziałach studiuje obecnie ponad 12 tysięcy studentów i doktorantów, w tym setki studentów zagranicznych.

Placówki szkoleniowe i badawcze uniwersytetu umożliwiają prowadzenie badań naukowych i wprowadzanie nowoczesnych technologii edukacyjnych. Programy edukacyjne o wysokim zapotrzebowaniu rykowym, możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, studiowania online oraz wdrażania projektów start-upowych otwierają perspektywy dla każdego, kto chce zdobyć wykształcenie na światowym poziomie.

Universytet w Karagandzie będzie współpracował z Wyższą Szkołą Europejską w zakresie naukowo-badawczym oraz edukacyjnym. 

Strona internetowa uczelni: https://www.ksu.kz/

Pełna prezentacja uczelni w języku angielskim dostępna jest do pobrania poniżej.