KOMUNIKAT REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY EUROPEJSKIEJ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA WS. ZMIANY FORMY I HARMONOGRAMU ZAJĘĆ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 W POLSCE

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej WSE, podjęto decyzję o zmianie formy i harmonogramu wszystkich zajęć dydaktycznych na Uczelni. 

Decyzja obowiązuje od 12 marca do końca marca br. lub do odwołania.

W miarę możliwości zajęcia będą odbywać się za pomocą platformy e-learningowej lub w innej formie elektronicznej. O szczegółach studenci i pracownicy informowani będą na bieżąco, drogą mailową. W przypadku braku możliwości zastosowania formy zdalnej dla konkretnych zajęć, zajęcia ta zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Uczelnia do tej pory podjęła szereg następujących działań mających na celu ograniczenie zagrożenia:

• odwołano wszystkie wydarzenia zaplanowane do końca marca,

• wstrzymano możliwość przyjazdów studentów zagranicznych i delegacji międzynarodowych

• osoby powracające z krajów najbardziej dotkniętych epidemią zostały poddane dwutygodniowej kwarantannie

• pracownicy, wykładowcy i studenci na bieżąco otrzymują wszelkie informacje i zalecenia wydawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia

• codziennie dezynfekowane są takie elementy jak klamki czy blaty w pomieszczeniach Uczelni

Władze podkreślają, że decyzja o zmianie formy i harmonogramu zajęć nie była łatwa, jednak konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa studentom i wykładowcom.