dr Roksana Ulatowska

Roksana Ulatowska

Psycholożka, badaczka społeczna, posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Ekspertka merytoryczna w projektach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie zarządzania ludźmi. Autorka narzędzia do diagnozy inhibitorów kreatywności, łączy praktykę z pracą naukowo-badawczą w obszarze badań społecznych, kreatywności, motywowania, przywództwa.
Ekspertka merytoryczna, trenerka i redaktorka w projekcie reformującym system kształcenia kadr kierowniczych dla szkół i placówek edukacyjnych w Polsce.