Ogólne informacje o Uczelni

Wyższa Szkoła Europejska im . ks. Jozefa Tischnera w Krakowie powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Znak. 2 lata później funkcje założyciela przejęło Europejskie Centrum Certyfikacji, powołane przezWyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ), Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Instytut Tertio Millennio oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Na wyjątkowość uczelni składa się wiele czynników. Zależy nam, by nasi studenci byli cenionymi i poszukiwanymi specjalistami w swojej dziedzinie. Dlatego też kierunki studiów i specjalności co roku dostosowujemy do wymagań rynku pracy, natomiast programy nauczania konsultujemy z ekspertami z różnych branż. Dbamy również, by zajęcia dostarczały naszym studentom nie tylko niezbędnej wiedzy teoretycznej, ale także zwiększały ich aktywność za pomocą interaktywnych metod nauczania takich jak case study, gry strategiczne i symulacyjne. Każdy z oferowanych przez nas kierunków posiada profil praktyczny.

Od 2005 roku Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie wraz zWyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu tworzą Konsorcjum Akademickie. W jego ramach realizowane są liczne projekty mające na celu poprawę jakości kształcenia oraz poszerzenie oferty uczelni. W 2010 roku WSE wraz z czterema innymi uczelniami powołało do istnienia Konsorcjum Akademickie im. Michała Boyma (Boym Universities Consortium), którego głównym celem jest promocja w Chinach wybranych kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim.

Uczelnia oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach I i II stopnia. W ich trakcie studenci zdobywają nie tylko wykształcenie, ale również doświadczenie podczas praktyk i staży studenckich. Polityka uczelni zakłada bowiem szeroko zakrojoną współpracę z biznesem, by jak najlepiej przygotować absolwentów do aktywnego wejścia na rynek pracy. Na uczelni prężnie działa Biuro Karier, które pomaga studentom w planowaniu ścieżki kariery zawodowej, a absolwentom w efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Ponadto WSE współpracuje z kilkunastoma uczelniami z całego świata, dlatego możliwe jest także odbycie staży i stypendiów zagranicznych w trakcie wymiany międzynarodowej (program Erasmus +). Istotnym elementem rozwoju naukowego WSE jest działalność kół naukowych, które skupiają studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę w wybranych dziedzinach. Członkowie kół studenckich uczestniczą w wyjazdach naukowych, organizują konferencje i seminaria.

W ofercie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera znajdują się również liczne kierunki studiów podyplomowych, a także studia podyplomowe dofinansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej. Działalność Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera nie ogranicza się jedynie do świetnie przygotowanej oferty edukacyjnej.To także liczne projekty badawczo-naukowe, szkolenia i kursy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą uczelni, jej historią i bieżącymi działaniami w poszczególnych zakładkach na stronie głównej.