Co nas wyróżnia?

odkrywaj zmieniaj twórz WSE

WIEDZA

 • nowoczesne narzędzia dydaktyczne np. gry strategiczne, symulacyjne, e-learning oraz case study
 • programy kształcenia współtworzone z przedstawicielami świata biznesu
 • zróżnicowana forma zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria oraz warsztaty
 • przestrzeń do rozwoju naukowego studentów

PRAKTYKA

 • nasi wykładowcy to m.in. właściciele spółek, koncernów, prezesi agencji, dyrektorzy firm
 • program branżowych praktyk i staży, w tym również zagranicznych
 • wsparcie dla studenckich start-upów w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • kompleksowe  doradztwo zawodowe

ZAINTERESOWANIA

 • komfortowe warunki studiowania w ramach Indywidualnego Toku Studiów dla osób studiujących na drugim kierunku, a także pracujących
 • szansa realizacji własnych projektów finansowanych z funduszu Uczelni
 • okazja uczestnictwa i współtworzenia wyjątkowych przedsięwzięć odbywających się w Uczelni m.in. przeglądów filmowych, spotkań z wybitnymi osobistościami,  międzynarodowych projektów
 • możliwość publikacji swoich prac w periodykach WSE

WIELOKULTUROWOŚĆ

 • szansa studiowania zagranicą w ramach programu Erasmus i porozumień o współpracy
 • intensywna nauka języków obcych, również tych nietypowych, jak chiński czy norweski
 • możliwość zaangażowania w ramach Instytutu Badań nad Cywilizacjami
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych