Stypendia

Dobre wykształcenie nie musi kosztować! Stypendia i zniżki w opłatach za studia w Wyższej Szkole Europejskiej umożliwiają zdobycie wykształcenia, niezależnie od statusu materialnego.

Zapoznaj się z naszą ofertą stypendiów i skorzystaj z możliwość studiów w Krakowie za darmo!

 

baner strona stypendia

 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW 

 • STYPENDIA DLA STUDENTÓW
  Każdy student WSE ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Uczelnia oferuje stypendia Rektora, Ministra (sportowe i naukowe), socjalne, mieszkaniowe, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi, pomagające przetrwać w najtrudniejszych chwilach. 

   

  Uwaga! Nastąpiła zmiana warunków aplikowania o Stypendium Rektora. Od najbliższego roku akademickiego będziesz mógł/mogła ubiegać się o nie już po I semestrze studiów! Szczegóły znajdziesz tutaj.

   

  Rodzaj stypendiumStudia I stopniaStudia II stopnia
  Rok 1Rok 2Rok 3Rok 1Rok 2
  Stypendium Rektora. Przyznawane za wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe.

  Już po I semestrze!

  Stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce. Przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, średnią ocen w okresie zaliczonych lat studiów.  
  Stypendium Ministra za osiągnięcia w sporcie. Przyznawane za udokumentowane wysokie wyniki sportowe.  
  Stypendium socjalne.
  Stypendium dla osób niepełnosprawnych. Przyznawane na wniosek studenta na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • ZNIŻKI DLA STUDENTÓW WSE
  30% zniżki w czesnym dla studentów WSE, którzy rozpoczynają kolejne studia I stopnia (prowadzone w języku polskim)

 • ZNIŻKI DLA ABSOLWENTÓW WSE 
  15 % zniżki w czesnym dla absolwentów i studentów WSE, którzy podejmą studia II stopnia na kierunku Psychologia w biznesie lub Filologia angielska
  10% zniżki w czesnym za studia dla członków rodziny absolwenta WSE