Projekty kierowane do nauczycieli i szkół

Już od ponad 10 lat staramy się, żeby Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie  była miejscem wyjątkowym. Miejscem,  w którym innowacyjna edukacja łączy się z jak najlepszym przygotowaniem do potrzeb stawianych przez wymagający rynek pracy. Czując się odpowiedzialni za edukację młodzieży i ich przygotowanie do dorosłego życia, staramy się dzielić z nauczycielami naszymi doświadczeniami. Od kilku lat prowadzimy wspólnie ze szkołami z całej Polski szereg projektów, są to m.in.:

PROJEKTY ARCHIWALNE

CZWARTA WŁADZA Z KLASĄ. SZKOLNY KONCERN MEDIALNY

Czwarta Władza

Celem projektu „Czwarta Władza z klasa. Szkolny koncern medialny” było przekazanie młodym ludziom kluczowych umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych oraz przedsiębiorczości, a także stworzenie im warunków do zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w oparciu o specjalny program edukacyjny.

W ramach projektu „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny” przygotowane zostały narzędzia wspomagające pracę uczniów i ich opiekunów: kursy e-learningowe, warsztaty, spotkania z dziennikarzami oraz specjalnie opracowane podręczniki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działania 3.3, Poddziałania 3.3.4

SZTUKMISTRZOWIE Z KRAKOWA

Sztuk Mistrzowie z Krakowa

Celem projektu "SztukMistrzowie z Krakowa" było upowszechnienie w szkołach nowatorskich narzędzi edukacyjnych, uatrakcyjniających proces nauczania. Głównym punktem projektu była edukacyjna gra miejska, która w ciekawy sposób przybliżała uczniom nietypowe informacje dotyczące historii, sztuki i literatury z okresu Młodej Polski. Miejscem działań był Kraków, a właściwie jego ścisłe centrum.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Akademia Orange

 

KSZTAŁCENIE PEŁNE WYOBRAŹNI

Kształcenie Pełne Wyobraźni

Celem projektu „Kształcenie Pełne Wyobraźni” jest:  podniesienie jakości kształcenia 240 uczniów w 4 liceach ogólnokształcących woj. małopolskiego i śląskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi i materiałów edukacyjnych z użyciem ogólnodostępnej platformy Moodle.

W ramach projektu powstaną m.in.: scenariusze zajęć, wycieczki badawcze (w tym również wycieczki badawcze dla uczniów szczególnie uzdolnionych), pakiety materiałów dydaktycznych m.in.: kursy blended learning, webquesty, projekty uczniowskie, podcasty, gry, videotutoriale, zadania, ćwiczenia, krzyżówki, quizy, case study, kursy e-learningowe, czy filmy. Wszystko to, będzie znajdować się na multimedialnej platformie Moodle, dedykowanej uczniom i nauczycielom.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III, działania 3.3.4, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

NOWOCZESNA DYDAKTYKA AKADEMICKA

nowoczesnadydaktyka"Nowoczesna Dydaktyka Akademicka" jest poradnikiem autorstwa dr. Błażeja Sajduka, prorektora naszej Uczelni, adresowanym w głównej mierze do pracowników naukowo-dydaktycznych szkolnictwa wyższego. Natomiast dużo wartościowych i inspirujących treści znajdą w tej e-publikacji również osoby, które prowadzą zajęcia na szczeblach edukacji innych niż akademicki, pracują jako trenerzy lub wspierają NGO zajmujące się kształceniem.

Autor wskazuje w jaki sposób i przy pomocy jakich rozwiązań efektywnie kształcić na uczelni nowoczesnej oraz zorientowanej na studenta i jakość nauczania. Więcej o zawartości e-publikacji można przeczytać tutaj.

Zaś pasjonującej i inspirującej lekturze można oddać się na http://dydaktyka-akademicka.pl.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MAKLEREM.SZKOLNA GRA GIEŁDOWA

I Ty możesz zostać maklerem

Celem projektu „I Ty możesz zostać maklerem. Szkolna Gra Giełdowa” jest: zwiększenie i utrwalenie wśród licealistów wiedzy na temat przedsiębiorczości, a także edukacja ekonomiczna w zakresie działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Projekt „I Ty możesz zostać maklerem. Szkolna gra giełdowa” to jedyna taka lekcja przedsiębiorczości, która łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami prezentowanymi w innowacyjny sposób. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli: uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach prowadzonych przez przedstawicieli związanych ze środowiskiem giełdowym, brać udział w warsztatach z gry na giełdzie, tworzyć własny portfel inwestycyjny na portalu internetowym, a także analizować efektywność operacji.

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym.