Nauka i badania

Działalność naukowa Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera realizowana jest w kilku formach. Należą do niej badania naukowe oraz projekty badawcze, prowadzone przez pracowników naukowych uczelni. Działalność naukowa znajduje również odzwierciedlenie w organizowaniu licznych seminariów i konferencji naukowych i naukowo-dydaktycznych, w trakcie których prezentowane są wyniki prowadzonych badań.

Działalność naukowa Wyższej Szkoły Europejskiej obejmuje również prace badawcze w ramach Centrum Badań i Analiz,  a także poszczególnych katedr istniejących na uczelni tj. Katedry Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera oraz Katedry Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem

Świadectwem aktywności uczelni w zakresie badań naukowych, konferencji i pracy dydaktycznej jest dorobek publikacyjny. Są to nie tylko raporty i publikacje badań ale również zeszyty naukowe Kultura i Polityka wydawane od 2007 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naukową i badawczą uczelni na kolejnych podstronach działu Nauka i Badania.