Inkwizycja była taką komisją etyczną współczesnego przedsiębiorstwa

Profesor Arkadiusz Stempin, historyk, tłumaczy, że jej działalność była nakierowana na to, czym obecnie zajmują się komisje etyczne w przedsiębiorstwach oraz komisje dyscyplinarne. Podkreśla też fakt, że inkwizycja działała w systemie niewykształconego społeczeństwa i domagała się poszanowania oraz uznawania Kościoła katolickiego jako jedynej wykładni wszystkiego, nie wspominając już o tym, co dotyczyło prawd wiary.

Zapraszamy do wysłuchania całości wywiadu na stronie