O co chodzi w tym coachingu? Wywiad z dr Grażyną Urbanik - Papp

Polecamy wywiad z dr Grażyną Urbanik-Papp, coachem, opiekunem studiów podyplomowych „Coach i trener –partner w rozwoju”.

Coaching jest coraz bardziej popularny, coraz więcej się o nim mówi, pisze. Z czego wynika moda na coaching?

Dla moich Klientów coachingu bardzo inspirujące jest odkrywanie, w jaki sposób mogą kształtować życie zgodnie z własnymi wartościami. Z zaciekawieniem docierają do tego co jest im potrzebne, aby realizować się w różnych obszarach życia. Stawiając sobie inspirujące cele i podążając za nimi odkrywają nowe perspektywy. Moim zdaniem wpisuje się to w ogólny trend rozwoju społeczeństwa, które otoczone dobrami oferowanymi przez nastawiony konsumpcjonistycznie świat, zaczyna zadawać sobie pytanie o sens, o osobiste spełnienie. Wielu ludzi to odczuwa, widać to także w biznesie. Być może to nie jest chwilowa moda, a informacja, że inne potrzeby dochodzą do głosu, na które być może w mniejszym stopniu było miejsce kiedy ludzkość zachłystywała się wynalazkiem maszyny parowej i osiągnięciami ery industrializacji.

Czy w takim razie coaching jest dobry dla każdego?

Zdecydowanie nie. Wprowadzanie zmian to spore wyzwanie. Konieczna jest do tego potrzeba i gotowość pójścia za nią. Coaching stanowi bardzo dobre rozwiązanie tylko dla tych osób, które mają potrzebę realizowania siebie i są gotowe zawalczyć o to, aby kształtować swoje życie w większym stopniu niż dotychczas i czerpać z tego satysfakcję. Dla tych osób, które zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli oni nie wprowadzą zmian, to nic się nie zmieni.

Ze względu na brak uregulowań w zasadzie każda osoba może podawać się za coacha. Jak odróżnić osoby, które rzeczywiście zajmują coachingiem od tych, które tylko tak nazywają to co robią?

Jest to problem, ponieważ rynek coachingu dopiero się rozwija, Klienci, nie wiedzą do końca czego oczekiwać po sesji coachingowej, jakie są standardy, co jest etycznym, a co nieetycznym zachowaniem. Coachowie to ludzie proaktywni, którzy nie tylko wspierają innych w realizowaniu ich marzeń, ale dbają również o własne ”podwórko”. Z tego powodu powstały stowarzyszenia Coachów, które dbają o to, aby zdefiniować czym jest coaching, a czym nie jest, jakie są standardy tej profesji. Ponadto stowarzyszenia te oferują systemy akredytacji dla programów coachingowych i indywidualnych Coachów. Dzięki temu, klienci mogą łatwo rozpoznać coachów, którzy spełniają kryteria i programy coachingowe od tych osób, które proponują mieszankę doradztwa z mentoringiem i elementami psychoterapii.

A co oznacza dla Klienta, że coach ma certyfikat coachingowy?

Odpowiem na przykładzie certyfikatów ICFu, ponieważ sama go posiadam. Jeżeli pracujemy z coachem, który ma taki certyfikat oznacza to, że coach ten posiada udokumentowane sesje pracy z klientami (w liczbie od co najmniej 100 do co najmniej 800 w zależności od poziomu certyfikatu) oraz ukończył szkolenie, które dotyczyło coachingu i obejmowało co najmniej 60 godzin, z czego większość poświęcona była na praktykowanie sesji.
Ciekawy jest też sposób, w jaki ICF utrzymuje jakość sesji. Jeżeli pracujemy z coachem certyfikowanym, to znaczy, że jego sesje były nagrywane (oczywiście za zgodą Klienta) i analizowane wraz z certyfikowanym coachem pełniącym funkcję mentora. Co więcej, certyfikat wymusza nieustanny rozwój zawodowy, ponieważ przyznawany jest na 3 lata, a odnowienie wymaga nieustannego rozwoju kompetencji coachingowych. 

Czy w ten sposób działają wszystkie certyfikaty coachingowe?

International Coach Federation zrzesza ponad 20 000 członków z całego świata, jest więc największą organizacją. Jestem pod wrażeniem tego jak międzynarodowe środowisko coachingowe jest zorganizowane i dzięki temu zapewnia wysoką jakość usług coachów na całym świecie. Stanowi to inspirujący przykład dla naszego polskiego środowiska psychoterapeutycznego pogrążonego w dyskusjach na temat tego, co jest potrzebne, aby dbać o standardy pracy psychoterapeutów w Polsce. W 2012 roku zawarty został alians pomiędzy trzema organizacjami coachingowymi, obejmującymi oprócz ICFu widoczny również w Polsce European Mentoring & Coaching Association.
Natomiast jest wiele szkół i organizacji coachingowych kierujących się swoimi własnymi kryteriami wydawania certyfikatów. Jednym z przykładów jest Polska Izba Coachingu, która wypracowała własne standardy i wymogi w tym zakresie.

Czy to oznacza, że należy korzystać z usług tylko certyfikowanych coachów?

Niekoniecznie, równie dobrze może pracować się z osobą, która takiego certyfikatu nie posiada i nawet nie planuje go uzyskać. Natomiast wtedy weryfikacja pracy tej osoby spoczywa na nas. Kluczowe jest to jakie coach ma podejście i co zmienia się w wyniku sesji.

 

dr Grażyna Urbanik-Papp, coach ACC ICF, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Coach i trener – partner w rozwoju”, których program coachingowy jest zatwierdzony przez International Coach Federation jako zgodny ze standardami ICF (ACSTH Approved Coaching Specific Training Hours).