UE – jakie plany?

Żyjemy w dość ciekawych – w „chińskim” tego słowa znaczeniu – czasach z punktu widzenia przemian politycznych i społecznych, w tym w obrębie UE. T

o nie tylko kwestia nowego sposobu prowadzenia polityki zagranicznej przez Polskę i Węgry, Brexitu, problemów migracyjnych, rozpad Grupy Wyszehradzkiej, dyskusji o integracji UE ale także poszukiwanie formuły funkcjonowania UE w obliczu licznych i dynamicznie zmieniających się wyzwań. Termin „kryzys” pojawia się już tak często w wypowiedziach polityków i komentatorów, że można już właściwie mówić o gaszeniu kolejnych pożarów.

O tych i innych kwestiach istotnych dla bliższej i dalszej przyszłość Unii Europejskiej dyskutuje prof. Arkadiusz Stempin z dr. hab. Markiem Grelą w Polsat News 2. Zapraszamy na http://www.ipla.tv/Rozmowy-w-polsat-news-2-przyszlosc-ue/vod-6900714#/r-5