17 nowych

W Watykanie trwają przygotowania do nominacji nowych kardynałów. Jest to metoda m.in. budowania przez papieża Franciszka zaplecza decyzyjno-operacyjnego dla swojego programu reform oraz zdobycia poparcia dla franciszkowej koncepcji modernizacji Kościoła.

O nazwiskach nowych kardynałów, subtelnościach polityki personalnej Watykanu, stronnictwach ideowych w łonie „top managementu” Kościoła oraz innych fascynujących zagadnieniach można przeczytać w artykule prof. Arkadiusza Stempina pt. „Europejscy biskupi mają powód do obaw - papież Franciszek czyści Kościół z ich wpływów”. Życzymy przyjemnej lektury.