Wyniki badań i artykuły naukowe (dr Roksana Ulatowska)

  • Nauczyciele wobec własnego rozwoju zawodowego

W artykule podjęto problem związany z rozwojem zawodowym nauczycieli. Prowadzone badania w tym obszarze pokazują między innymi, że dla skutecznego prowadzenia procesu edukacyjnego istotne jest ciągle doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wpływa nie tylko na pogłębianie ich wiedzy profesjonalnej, ale również stymuluje uczniów, budując klimat organizacji „uczącej się”, takiej w której uczą się nie tylko uczniowie, ale wszyscy pracownicy szkoły. W przeprowadzonych badaniach skoncentrowano się na stosunku badanych nauczycieli do ich kształcenia zawodowego. W badaniu kwestionariuszowym uczestniczyło 85 osób, dobranych celowo, odbywających roczny kurs przywództwa edukacyjnego. Przyglądano się głównie temu, co cenią nauczyciele w swojej pracy, co wpływa na podejmowanie przez nich decyzji o uczestniczeniu w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz temu, jakie są ich postawy wobec uczenia się teraz i w przyszłości. W badaniu wykorzystano również arkusz GSES (Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności), dotyczący diagnozowania własnej skuteczności. Dane pozyskano od respondentów na zakończenie kursu, który pomyślany został jako wyjątkowo mocno angażujący czasowo uczestników w porównaniu do innych kursów z tego zakresu w Polsce. Uwzględnienie tego kontekstu pozwoliło na refleksję, jak postrzegają swój dalszy rozwój zawodowy nauczyciele w znacznym stopniu obciążeni wymaganiami wynikającymi z uczestnictwa w tak zaprogramowanym kursie.

Artykuł ukazał się w materiałach IX międzynarodowej konferencji Edulearn 2017 (EDULEARN17, 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies), Konferencja odbyła się w dniach 3-5 lipca 2017 w Barcelonie i była poświęcona edukacji i nowym technologiom nauczania.

  • Diagnoza krakowskiej młodzieży

Raport podsumowujący badania zrealizowane w ramach projektu „Diagnoza krakowskiej młodzieży” przez zespół ekspertów z Fundacji Rozwoju Badań Społecznych w ostatnim kwartale 2016 roku. Do pobrania ze strony: http://sprawyspoleczne.krakow.pl/zalacznik/276947