Dr Roksana Ulatowska na konferencji ENIRDELM 2017.

W dniach 14-17 września w Krakowie odbyła się 26 konferencja ENIRDELM.

ENIRDELM jest samofinansującą siecią współpracy przywódców edukacyjnych, liderów zarządzania, badaczy edukacji, edukatorów promującą profesjonalizm i jakość w badaniach i zarządzaniu edukacją w całej Europie. ENIRDELM dąży do pogłębiania i dzielenia się wiedzą na temat perspektyw różnych stron w edukacji i wpływa na proces uczenia się na wszystkich poziomach edukacji.

Dr Roksana Ulatowska z Wyższej Szkoły Europejskiej wraz z dr Joanną Kołodziejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas konferencji  zaprezentowały poster zatytułowany: „The influence of the dominant public discourses on the development of schools and educational leadership.”

Dodatkowo wygłosiły prezentację pt. „Values present in state requirements in the Polish educational system and their perception and realization by teachers. A report from research”. Autorki podjęły w niej tematykę wartości w polskim systemie edukacji, dokonując ich przeglądu i analizy. W jaki sposób poszczególne wartości są rozumiane przez nauczycieli szkół podstawowych? Czy są one w szkołach realizowane? W jakim stopniu są internalizowane? Czy wartości mają wpływ na rozwój zawodowy? Odpowiedzi na postawione pytania zostały udzielone podczas prezentacji na podstawie wstępnych badań, których wyniki mogą stanowić podstawę do refleksji i dyskusji nad wartościami obecnym w wymaganiach państwa oraz ich postrzeganiem i realizacją przez nauczycieli.

Więcej informacji dostępnych na stronie:

http://enirdelm.wzks.uj.edu.pl/conference-program-detailed/