Badania nad stanem elit w Polsce

Kierownik zespołu:

  • dr Rafał Matyja.

Zespół badawczy:

  • dr Rafał Matyja,
  • dr Błażej Sajduk.

Okres realizacji:

I. Faza: maj 2013 – połowa 2014 roku

Cel badania:

Badania ilościowe polskich elit