Ewaluacja programu edukacyjnego wdrażanego przez Uniwersytet Dzieci

Zespół badawczy:

  • dr Grażyna Urbanik-Papp,
  • dr Agata Anacik.

Cel badań:

Ewaluacja programu; ocena i rekomendacje.

Czas trwania:

wrzesień 2013 – kwiecień 2014