Polska energetyka 2012

Polska energetyka 2012

Skład zespołu:

  • Konrad Szpak,
  • Paweł Musiałek.

Okres realizacji:

listopad 2012 - marzec 2013

Cel badań:

Przedstawienie najważniejszych wydarzeń i procesów z wszystkich głównych obszarów energetyki.

Efekt badań:

Publikacja „Polska energetyka 2012”
Publikacja wydana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera (Centrum Analiz Energetycznych)

Autorzy:

  • Paweł Musiałek,
  • Konrad Szpak,
  • Daniel Tarka,
  • Jarosław Okulski,
  • Katarzyna Skołucka,
  • Marcin Sobiczewski.