Badania w ramach projektu BRing. Nauki społeczne dla gospodarki

Zespół projektowy:

  • dr Agata Anacik (kierownik projekty),
  • dr Seweryn Rudnicki (opiekun merytoryczny),
  • dr Anna Szwed.

Okres realizacji:

wrzesień 2012 - luty 2013

Opis badań:

Metodyka – studium przypadku.

Cel badań:

Znalezienie 10 przypadków komercjalizacji wiedzy z zakresu nauk społecznych w Polsce, przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z kluczowymi osobami, analiza materiału, redakcja 10 studiów przypadku oraz dodatkowych tekstów teoretycznych.

Efekty badań:

Początkowo planowano publikację o charakterze skryptu naukowego, ale potencjał naukowy projektu pozwolił przygotować pełną monografię naukową, w której studia przypadków wzbogacono o dodatkowe artykuły naukowe. Publikacja przeszła pozytywnie recenzję naukową (recenzja: dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw).

Monografia „Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk społecznych” – forma elektroniczna, Monografia „Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy”

Publikacje wydane przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera.

Autorzy:

  • dr hab. Andrzej Bukowski,
  • dr Katarzyna Kubat,
  • Jan Strycharz,
  • Wojciech Przybylski,
  • Katarzyna Konkel,
  • dr Seweryn Rudnicki,
  • Dariusz Szklarczyk.