Studenci i absolwenci o e-learningu

Zespół badawczy:

  • dr Leszek Baran,
  • dr Elżbieta Inglot-Brzęk,
  • dr Barbara Przywara,
  • dr Mateusz Stopa (nadzór)

Okres realizacji:

październik 2012 – grudzień 2012

Metoda badawcza:

badania fokusowe ustrukturyzowane; 18 fokusów wśród 137 studentów i absolwentów

Cel badań:

Zebranie informacji o doświadczeniach, potrzebach, motywacjach i ograniczeniach związanych z kształceniem metodą distance learning wśród studentów i absolwentów

Efekt badań:

„Studenci i absolwenci o e-learningu. Raport z fokusów eksperckich”

Autorzy:

  • dr Leszek Baran,
  • dr Elżbieta Inglot-Brzęk,
  • dr Barbara Przywara.