Pracownicy uczelni o e-learningu

Zespół badawczy:

  • dr Leszek Baran,
  • dr Elżbieta Inglot-Brzęk,
  • dr Barbara Przywara,
  • dr Mateusz Stopa (nadzór)

Okres realizacji:

październik 2012 – grudzień 2012

Metoda badawcza:

Wywiady eksperckie z pracownikami uczelni typu IDI o charakterze ustrukturyzowanym z 18 pracownikami

Cel badań:

Zebranie informacji o doświadczeniach, potrzebach, motywacjach i ograniczeniach związanych z kształceniem metodą distance learning wśród pracowników uczelni

Efekt badań:

„Pracownicy uczelni o e-learningu. Raport z wywiadów eksperckich z pracownikami uczelni”

Autorzy:

  • dr Leszek Baran,
  • dr Elżbieta Inglot-Brzęk,
  • dr Barbara Przywara.