Pracodawcy o e-learningu

Zespół badawczy:

  • dr Leszek Baran,
  • dr Elżbieta Inglot-Brzęk,
  • dr Barbara Przywara,
  • dr Mateusz Stopa (nadzór)

Okres realizacji:

październik 2012 – grudzień 2012

Metoda badawcza:

wywiady eksperckie typu IDI o charakterze ustrukturyzowanym z 10 pracodawcami (specjaliści mediów społecznościowych)

Cel badań:

Zebranie informacji o doświadczeniach, potrzebach, motywacjach i ograniczeniach związanych z kształceniem metodą distance learning wśród pracodawców/specjalistów mediów społecznościowych

Efekt badań:

Raport z wywiadów eksperckich z pracodawcami.

Autorzy:

  • dr Leszek Baran,
  • dr Elżbieta Inglot-Brzęk,
  • dr Barbara Przywara.