„Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM”. Raport z badań ilościowych.

Zespół badawczy:

  • Dariusz Szklarczyk, dr Seweryn Rudnicki (opieka naukowa)

Okres realizacji:

listopad 2010 – grudzień 2010

Metoda badawcza:

badanie ilościowe (593 gimnazjalistów, 1052 licealistów)

Cel badań:

Zebranie informacji umożliwiających jak najlepsze dostosowanie narzędzi, stanowiących elementy koncepcji produktu innowacyjnego opracowywanego w ramach projektu do potrzeb odbiorców projektu (nauczyciele i uczniowie)

Efekty badań:

Raport z badań ilościowych

Autor:

  • Dariusz Szklarczyk