Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Zespół badawczy:

  • Agnieszka Otręba-Szklarczyk, dr Seweryn Rudnicki (opieka naukowa)

Okres realizacji:

listopad 2010 – grudzień 2010

Metoda badawcza:

Badanie jakościowe techniką zogniskowanych wywiadów grupowych FGI – 8 wywiadów z uczniami

Cel badań:

Zdiagnozowanie postaw, motywacji, oczekiwań i barier związanych z kształceniem trzech kompetencji (matematycznej, informatycznej, przedsiębiorczości) wśród uczniów pierwszych klas gimnazjów i szkół średnich.

Efekty badań:

Raport z badan jakościowych FGI z uczniami

Autor:

  • Agnieszka Otręba-Szklarczyk