Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości  z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych

Zespół badawczy:

  • dr Agata Anacik, dr Seweryn Rudnicki (opieka naukowa)

Okres realizacji:

październik 2010

Metoda badawcza:

Badanie jakościowe techniką zogniskowanych wywiadów grupowych FGI  (wywiady z nauczycielami)

Cel badań:

Identyfikacja bezpośrednich potrzeb użytkowników innowacyjnego produktu (uczniów i nauczycieli) w zakresie zainteresowania i zapotrzebowania na stosowanie proponowanych nowatorskich rozwiązań dydaktycznych oraz możliwości ich wykorzystania w efektywniejszym nauczaniu

Efekty badań:

Raport z badań jakościowych FGI

Autor:

  • dr Agata Anacik