Badania w ramach projektu B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki

Badania w ramach projektu B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki

Zespół projektowy:

 • dr Agata Anacik (kierownik projektu),
 • dr Seweryn Rudnicki (opiekun merytoryczny),
 • dr Anna Szwed.

Okres realizacji:

01.06.2010 – 31.08.2011

Opis badań:

Metodyka – studium przypadku, raport z badań jakościowych dot. współpracy nauk społecznych i gospodarki

Cel badań:

Odpowiedź na pytania: czy nauki społeczne stanowią dziedzinę dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W jaki sposób jest lub może być realizowana taka działalność? Jaki potencjał współpracy z gospodarką mają nauki społeczne?

Efekty badań:

Monografia „Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki”
Publikacja wydana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera.

Autorzy:

 • Agnieszka Otręba-Szklarczyk,
 • dr hab. Andrzej Bukowski,
 • dr Katarzyna Kubat,
 • Jan Strycharz,
 • Wojciech Przybylski,
 • Katarzyna Konkel,
 • dr Seweryn Rudnicki,
 • Dariusz Szklarczyk,
 • Monika Sitarz,
 • Łukasz Leszczyński.