Ewaluacja dydaktyki w szkolnictwie wyższym

Ewaluacja dydaktyki w szkolnictwie wyższym

Zespół badawczy:

 • Wojciech Przybylski,
 • dr Seweryn Rudnicki,
 • dr Anna Szwed

Okres realizacji:

listopad 2008 – czerwiec 2010

Cel badań:

Prezentacja doświadczeń polskich uczelni najbardziej zaawansowanych w dziedzinie ewaluacji.

Efekty badań:

Publikacja „Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym – metody, narzędzia, dobre praktyki” (recenzja prof. Renata Grochowska)

Autorzy:

 • Wojciech Przybylski,
 • dr Seweryn Rudnicki,
 • dr Anna Szwed,
 • Magdalena Jelonek,
 • Joanna Skrzyńska,
 • dr Grzegorz Bryda,
 • dr Barbara Worek,
 • dr Mikołaj Jasiński,
 • Albert Izdebski,
 • Tomasz Zając.