Badanie jakościowe przeprowadzone wśród pracodawców z branż, w których mogą znajdować zatrudnienie absolwenci socjologii i stosunków międzynarodowych WSE oraz absolwenci różnych kierunków studiów podyplomowych oferowanych w Wyższej Szkole Europejskie

Badanie jakościowe przeprowadzone wśród pracodawców z branż, w których mogą znajdować zatrudnienie absolwenci socjologii i stosunków międzynarodowych WSE oraz absolwenci różnych kierunków studiów podyplomowych oferowanych w Wyższej Szkole Europejskie

Kierownik zespołu:

  • dr Barbara Worek

Zespół badawczy:

  • Joanna Kwinta – Odrzywołek,
  • Joanna Skrzyńska,
  • Hanna Uhl,
  • dr Barbara Worek.

Okres realizacji:

listopad 2008 - styczeń 2009

Opis badań:

W ramach zadania zaplanowano m. in. badania dotyczące potrzeb pracodawców, których wyniki prezentowane są w raporcie z badań. Badanie przebiegało w dwóch ściśle powiązanych ze sobą etapach. W pierwszym, służącym lepszemu zrozumieniu problematyki i dopracowaniu koncepcji badań – prowadząc tzw. analizę danych zastanych – zapoznano się z dokumentami powiązanymi z Procesem Bolońskim oraz literaturą dotyczącą tematyki polskiego szkolnictwa wyższego. Drugi etap stanowiło badanie pracodawców. Badanie potrzeb pracodawców realizowano metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI – Focus Group Interviews). Przyjęta formuła stanowi jedną z najpopularniejszych metod badań jakościowych.

Wnioski z badań dotyczą kompetencji, jakich oczekuje się od absolwentów poszczególnych kierunków studiów starających się o pracę w danej branży oraz opinii na temat programów studiów i ich możliwego wpływu na kształtowanie umiejętności zawodowych, istotnych w branżach, w których absolwenci mogą podejmować pracę (Badanie przeprowadzone na potrzeby Projektu Rozwojowego Kompetentnie ku przyszłości)

Efekty:

Raport z badań jakościowych, styczeń 2009