Badania w ramach projektu „Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego”

Badania w ramach projektu „Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego”

Kierownik projektu:

 • dr Agata Anacik

Zespół badawczy:

 • dr Seweryn Krupnik (opiekun naukowy),
 • dr Agata Anacik,
 • Agnieszka Otręba-Szklarczyk,
 • Joanna Skrzyńska,
 • Dariusz Szklarczyk,
 • Hanna Uhl

Okres realizacji:

wrzesień 2008 – wrzesień 2009

Cel badań:

Diagnoza sektorowego dialogu społecznego w Polsce.

Opis badań:

Proces badawczy składał się z trzech etapów badawczych: listopad 2008 – badania jakościowe, marzec 2009 – badania pilotażowe testujące narzędzie badawcze, maj – lipiec 2009 – badania właściwe. Badania ilościowe miały charakter populacyjny - podczas ostatniego etapu badań zrealizowano 1628 wywiadów z organizacjami reprezentującymi pracodawców i pracowników.

Efekty badań:

Wyniki projektu zostały przedstawione na czterech konferencjach (w Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Warszawie) adresowanych do organizacji pracodawców, związków zawodowych, administracji publicznej i samorządu oraz świata nauki. Owocem badań jest recenzowana (recenzja: prof. UWr. dr hab. Jacek Sroka) publikacja raportu „Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego” Publikacja wydana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera.

Autorzy:

 • dr Agata Anacik,
 • dr Seweryn Krupnik,
 • Agnieszka Otręba-Szklarczyk,
 • Joanna Skrzyńska,
 • Dariusz Szklarczyk,
 • Hanna Uhl.

Artykuł:

 • dr Agata Anacik,
 • dr Seweryn Krupnik,
 • Agnieszka Otręba-Szklarczyk,
 • Joanna Skrzyńska,
 • Dariusz Szklarczyk,
 • Hanna Uhl
  „Dialog społeczny – przegląd literatury”, „Studia Humanistyczne”, 2009, Nr 7