Badanie losów zawodowych absolwentów WSE

Rok 2012: absolwenci z rocznika 2010

Zespół badawczy:

 • dr Seweryn Rudnicki (kierownik zespołu),
 • Dariusz Szklarczyk,
 • Regina Skoczylas.

Okres realizacji:

styczeń 2012 – marzec 2012

Cele badania:

Pozyskanie informacji niezbędnych do monitorowania bieżącej sytuacji absolwentów WSE na rynku pracy oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy kierunków studiów i programów kształcenia; dopełnienie obowiązku wynikającego z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Opis badania:

 • I etap: aktualizacja bazy danych kontaktowych do absolwentów
 • II etap: ankieta internetowa CAWI (317 absolwentów) – poziom realizacji próby 47%
 • III etap: CATI/CAWI trzykrotne telefonowanie do absolwentów, którzy nie odpowiedzieli na ankietę, ostatecznie wypełniono 260 ankiet. Poziom zwrotów 82%.

 

Rok 2013: absolwenci z rocznika 2007 i 2011

Zespół badawczy:

 • Dariusz Szklarczyk,
 • Regina Skoczylas

Okres realizacji:

styczeń 2013 – marzec 2013

Cele badania:

Pozyskanie informacji niezbędnych do monitorowania bieżącej sytuacji absolwentów WSE na rynku pracy oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy kierunków studiów i programów kształcenia; dopełnienie obowiązku wynikającego z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Opis badania:

 • I etap: aktualizacja bazy danych kontaktowych do absolwentów
 • II etap: ankieta internetowa CAWI (399 absolwentów) – poziom realizacji próby: rocznik 2007: 45%, rocznik 2011: 49%
 • III etap: CATI/CAWI trzykrotne telefonowanie do absolwentów, którzy nie odpowiedzieli na ankietę, ostatecznie wypełniono: 77 ankiet (rocznik 2007) – poziom zwrotów 68% i 191 ankiet (rocznik 2011) – poziom zwrotów 71%.

 

Rok 2014: absolwenci z rocznika 2008 i 2012

Zespół badawczy:

 • Regina Skoczylas

Okres realizacji:

styczeń 2014 – marzec 2014

Cele badania:

Pozyskanie informacji niezbędnych do monitorowania bieżącej sytuacji absolwentów WSE na rynku pracy oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy kierunków studiów i programów kształcenia; dopełnienie obowiązku wynikającego z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Opis badania:

 • I etap: aktualizacja bazy danych kontaktowych do absolwentów
 • II etap: ankieta internetowa CAWI (539 absolwentów) – poziom realizacji próby: rocznik 2008: 23%, rocznik 2012: 18%
 • III etap: CATI/CAWI trzykrotne telefonowanie do absolwentów, którzy nie odpowiedzieli na ankietę, ostatecznie wypełniono 104 ankiety (rocznik 2008) – poziom zwrotów 52% i 207 ankiet (rocznik 2012) – poziom zwrotów 67%.