O Centrum Badań i Analiz

Centrum Badań i Analiz jest jednostką naukowo-badawczą działającą przy Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie od 2011 r.

Centrum działa w następujących obszarach:

  1. BADANIA KOMERCYJNE (ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE): dla biznesu oraz administracji publicznej dot. m.in. potrzeb szkoleniowych, nowych produktów i usług edukacyjnych, badania marketingowe i inne
  2. DZIAŁANIA EKSPERCKO-DORADCZE: doradztwo w zakresie wdrażanie systemów informatycznych do badań i analiz wewnętrznych; działania ekspercko-doradcze związane z tworzeniem strategii, wniosków projektowych etc.  
  3. ENERGETYKA: bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, transformacja energetyczna, infrastruktura energetyczna etc.
  4. BADANIA NAUKOWE WSE.

Zespół Centrum skupia się również na aplikowaniu, we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi WSE, o środki zewnętrzne związane z badaniami naukowymi z takich źródeł, jak m.in. Narodowe Centrum Nauki, czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W codziennej pracy jako zespół ludzi młodych i ambitnych w każdym swoim przedsięwzięciu staramy się wychodzić naprzód oczekiwaniom naszych partnerów biznesowych, kadry naukowej, jak i studentów. Dlatego, pozyskując nowych partnerów biznesowych, oferty badań komercyjnych, zlecenia usług doradczych, eksperckich czy też konsultacyjnych, staramy się jak najlepiej dostosować je do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Centrum Badań i Analiz WSE jest partnerem International Relations and Security Affairs Resource Hub

IRSEC HUB