Historia Centrum Badań i Analiz

Centrum powstało z przekształcenia Centrum Analiz Energetycznych (CAEWSE), które zostało uruchomione w październiku 2011 r. Głównym celem CAEWSE stworzenie płaszczyzny, która umożliwia profesjonalną debatę publiczną w kontekście wydobycia gazu łupkowego w Polsce, jak i również szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego.

W perspektywie czasu Centrum przekształciło się w jednostkę zajmującą się współpracą komercyjną na większym polu biznesowym. Dotychczas zespół Centrum osiągnął sukcesy w dziedzinie interdyscyplinarnych badań, które analizują ekonomiczne, społeczno-polityczne i środowiskowe aspekty eksploatacji surowców energetycznych.

Centrum posiadało trzy piony badawcze, realizując różnego rodzaju projekty oparte o efektywną współpracę z kluczowymi podmiotami na polskim i międzynarodowym rynku, koncernami pozarządowymi oraz partnerami samorządowymi. Od 2011 r. byliśmy organizatorami, patronami merytorycznymi oraz medialnymi wielu ważnych wydarzeń związanych z branżą energetyczną w Polsce. Byliśmy organizatorem i pomysłodawcą konferencji: „Społeczności – Środowisko – Prawo: Poszukiwanie, wydobycie i przesył gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju", która odbyła się 17-18 września 2011. Byliśmy również patronem Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku, jak i konferencji Europower w Warszawie.