Projekty Centrum Badań i Analiz

W ramach Centrum Badań i Analiz realizowane są m.in. następujące projekty:

VISEGRAD ENERGY MARKET 2020 – AT THE FOREFRONT OF THE EU

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Unią Europejską jest budowa wspólnego rynku energii. Umiejętnie przeprowadzony proces integracji może doprowadzić do znacznego wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich, a także do wypracowania istotnych oszczędności. Dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego realizujemy projekt poświęcony właśnie analizie wspólnego rynku energii w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt polega na:

 • analizie polityk i systemów energetycznych państw Grupy Wyszehradzkiej, z uwzględnieniem polityki energetyczno-klimatycznej UE
 • analizie rynków energii (gaz ziemny, energia elektryczna, ciepło) w państwach Grupy Wyszehradzkiej (perspektywa 2015)
 • przedstawieniu najlepszych praktyk, z uwzględnieniem rozwiązań nordyckich, oraz wypracowaniu rekomendacji dla rozwoju i wzmocnienia jednolitego rynku energii na obszarze Grupy Wyszehradzkiej (perspektywa 2020)

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

visegrad fundPrzedsięwzięcie (ID: 31510098) realizowane jest w ramach programu grantów strategicznych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (priorytet Interconnection and Liberalization of Energy Market).

SMART V4: INFRASTRUCTURE CHALLENGES

Okres realizacji: luty 2015 – listopad 2015

Cel projektu: identyfikacja i analiza głównych wyzwań państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarach:

 • infrastruktura energetyczna
 • infrastruktura transportowa

W ramach projektu zostaną zorganizowane seminaria eksperckie oraz międzynarodowa konferencja. Opracowane zostaną również analizy poszczególnych wyzwań, które zostaną zebrane w formie monografii naukowej. Uruchomiona zostanie także interaktywna mapa wyzwań Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (ID: 21420186, grant standardowy).

Podmiotem realizującym projekt jest Klub Jagielloński, a Centrum Badań i Analiz jest partnerem przedsięwzięcia.

Konsorcjum partnerskie:

 • Klub Jagielloński (Polska, koordynacja prac),
 • Centrum Badań i Analiz (Polska),
 • Association for International Affairs (Czechy),
 • Prague Security Studies Institute (Czechy),
 • Centre for European and North Atlantic Affairs (Słowacja),
 • Hungarian Academy of Sciences Centre for Economic and Regional Studies (Węgry),
 • Századvég Foundation (Węgry).

FLASH – TRANSFORMING ENERGY SUPPLY SYSTEMS AND CHALLENGES FOR FUTURE SKILLS

Okres realizacji: kwiecień 2014 – marzec 2015

Projekt polegał na:

 • szczegółowej analizie transformacji systemów dostaw energii w Niemczech, Polsce i w Finlandii,
 • opracowaniu scenariuszy przedstawiających możliwe ścieżki transformacyjne ww. państw w 2020 r.
 • wypracowaniu rekomendacji dot. przyszłych kompetencji, które będą niezbędne w sektorach energii.

Szczegółowe informacje o projekcie: tutaj.

Podmiotem realizującym projekt jest the Technical University of Applied Sciences w Wildau (Niemcy), a Centrum Badań i Analiz realizowało prace po polskiej stronie.

Konsorcjum partnerskie:

 • Technical University of Applied Sciences in Wildau (Niemcy, koordynacja prac).
 • Finland Futures Research Centre, University of Turku (Finlandia).
 • Centrum Badań i Analiz WSE (Polska).
 • ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (Niemcy).
 • Landkreis Dahme-Spreewald (Niemcy).
 • IHK Bildungszentrum Cottbus GmbH (Niemcy).