Transparency and Trust

Transparency and Trust

Katedra Interdysyplinarnych Badań nad Językiem ma zaszczyt zaprosić wszystkich badaczy kultury i języka do uczestnictwa w siódmej edycji konferencji międzynarodowej poświęconej tematowi "Transparency and Trust", która odbędzie się 28 maja 2015 roku w Auli Wyższej Szkoły Europejskiej, ul. Westerplatte 11.

Jako wymóg skutecznej komunikacji oraz zarządzania organizacyjnego, transparency (przejrzystość) jest często rozumiana jako klarowność i koherentność w intencji, mowie oraz działaniu. Często jest to widziane w kontekście dostępu do informacji oraz dobrego zarządzania (good governance) jako warunek kluczowy w budowaniu zaufania oraz utrzymywaniu współpracy i rozwoju. W dobie Web 2.0, charakteryzującej się możliwością partycypacji oraz obecnością licznych mediów społecznościowych, transparency (przejrzystość) jest rozumiana jako coś oczywistego w utrzymywaniu zaufaniu oraz bezpieczeństwa.

Ale czy transparency jest naprawdę koniecznym elementem w budowaniu zaufania społecznego? Czy nie jest być może w relacji odwrotnej w stosunku do zaufania, czyli im większe zaufanie, tym mniejsze zapotrzebowanie na transparency (przejrzystość)?

Celem konferencji jest stworzenie platformy wspólnej dyskusji badaczy z różnych dziedzin takich jak lingwistyka, socjologia, kulturoznawstwo czy komunikacja polityczna.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączonym pliku.

lcp plakat