Rada Mecenasów

Powołana przy Wyższej Szkole Europejskiej Rada Mecenasów gromadzi przedstawicieli świata biznesu, kultury i polityki. Członkowie Rady Mecenasów WSE to osoby, które finansując stypendia, dają młodym i najzdolniejszym szansę kształcenia się na najwyższym poziomie. Tym samym przyczyniają się do budowania nowej jakości polskiej edukacji.

Stypendia Rady Mecenasów:

Rok 2003

5 osób

Rok 2004

12 osób

Rok 2005

64 osób

Rok 2006

50 osób

Rok 2007

16 osób

Rok 2008

31 osób

Rok 2009

38 osób

Rok 2010

14 osób

Rok 2011

7 osób

Rok 2012

10 osób

Rok 2013

9 osób

Członkowie Rady Mecenasów wspierają finansowo Fundusz Stypendialny im. ks. Józefa Tischnera.