Rada Mecenasów

Powołana przy Wyższej Szkole Europejskiej Rada Mecenasów gromadzi przedstawicieli świata biznesu, kultury i polityki. Członkowie Rady Mecenasów WSE to osoby, które finansując stypendia, dają młodym i najzdolniejszym szansę kształcenia się na najwyższym poziomie. Tym samym przyczyniają się do budowania nowej jakości polskiej edukacji.

Członkowie Rady Mecenasów wspierają finansowo Fundusz Stypendialny im. ks. Józefa Tischnera.